RODO

RODO

 1. Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez: Magdalena Jaromi Gabinet psychoterapeutyczny, ul. Witolda 8E/5 35-302 Rzeszów;  zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), informuję, że:
 2. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Magdalena Jaromi Gabinet psychoterapeutyczny, ul. Witolda 8E/5 35-302 Rzeszów;
 3. Celem zbierania przeze mnie danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych lub przetwarzanie dla celów księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 4. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.
 6. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazane i przetwarzane przeze mnie tzn. Magdalena Jaromi Gabinet psychoterapeutyczny, ul. Witolda 8E/5 35-302 Rzeszów.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie
 • umożliwienia świadczenia usług psychoterapeutycznych 
 • obsługi zgłoszeń, które do mnie Pan/Pani kieruje (np. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej),
 • kontaktowania się z Panem/Panią (telefonicznie lub e-mail), w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
przez:   Magdalena Jaromi Gabinet psychoterapeutyczny, ul. Witolda 8E/5 35-302 Rzeszów
w celu świadczenia usług psychoterapeutycznych
Informuję, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.