Magdalena Jaromi-Góźdź

Jestem psychoterapeutą integracyjnym po całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym, w trakcie certyfikacji akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, psychologiem, neurologopedą, trenerem umiejętności psychospołecznych.

Pracuję w nurcie założeń psychoterapii integracyjnej, która łączy elementy, techniki i założenia istniejących już, innych nurtów terapeutycznych. W głównej mierze moje podejście opiera się na podejściu psychodynamicznym, gdzie dążę do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża zachowań i problemów danej osoby.

Mój styl prowadzenia spotkań jest ciepły, interaktywny, pełen szacunku, uważności i autentyczności. Skupiam się na współpracy i relacji terapeutycznej. Uważam, że terapia jest najbardziej efektywna, gdy zarówno psychoterapeuta, jak i pacjent pracują wspólnie, aby zwiększać rozumienie samego siebie i swoich problemów, określać realistyczne cele i najbardziej pomocne sposoby ich osiągnięcia.

W pracy terapeutycznej wspólnie z pacjentem koncentrujemy się na rozpatrywaniu aktualnych trudności w kontekście dotychczasowych doświadczeń oraz bieżącej relacji terapeutycznej, aby zrozumieć powtarzające się, niechciane wzorce w życiu. Każdą formę pomocy psychoterapeutycznej poprzedzają konsultacje, podczas których przedstawiamy wstępne rozumienie problemu (diagnoza) oraz uzgadniamy cele wspólnej pracy.

Zajmuję się wspieraniem ludzi we wprowadzaniu i oswajaniu zmian; zadawaniem pytań, których na co dzień sobie nie zadajemy. Pomagam w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności natury psychicznej, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym.

W codziennej pracy najważniejszy jest dla mnie człowiek i problem, który wnosi do przestrzeni terapeutycznej. Lubię pomagać, przez co moja praca nie jest dla mnie obowiązkiem, a prawdziwą pasją.